top of page


- English below -

Woon jij in Amsterdam West en kun je wel een mooie plant gebruiken voor jouw plantenbak of geveltuin? Ben je bereid om een 'voor' en 'na' foto te delen van de plek voor jouw plant? Wellicht word je verrast met een code waarmee je je gratis plant kunt bestellen!


Om mee te doen, vul het aanmeldformulier in en stuur ons een foto van de plek in Amsterdam West waar je deze plant zou willen plaatsen. Wij kunnen 150 planten / pakketjes weggeven, zolang de voorraad strekt.

Na ontvangst van de code kun je hier je planten bestellen en afhalen op woensdagen tussen 8 en 16 uurbij CoCasa op de Haarlemmerplein markt (let op: dit staat niet aangegeven bij het bestellen maar wordt na de bestelling met je afgestemd).

Wintergroen in West is een initiatief van Dorottya Mezofi i.s.m. CoCasa, mede mogelijk gemaakt door  Gemeente Amsterdam. 
 

Wintergroen in West is een buurtinitiatief om bestaande plantenbakken en geveltuinen in Amsterdam West te vergroenen met planten die ook in de winter blad behouden. 

NB: één gratis bestelling per persoon, met 1 tot maximaal 5 product-items in geval van grote geveltuinen.
Andere producten van deze website, die niet onder 'Wintergroen in West' vallen, kunnen normaal worden aangekocht. 
 

Do you live in Amsterdam West and do you have empty spaces in it? Could you use a beautiful plant for your plant container or facade garden? Are you willing to share a 'before' and 'after' photo of the place for your plant? You may be surprised with a code with which you can order your free plant!

To participate, fill in the form and send us a photo of the location in Amsterdam West you would like to green. We can give away 150 product-items (individual bigger plants and/orpackages of smaller plants), while supplies last.
 
After receiving the code you can order your plant here and pick it up on Wednesdays between 8 and 16h at CoCasa on the Haarlemmerplein market (note: this is not indicated when you place the order, but will be checked with you after you have placed your order).

Wintergroen in West is an initiative by Dorottya Mezofi in collaboration with CoCasa, empowered by Gemeente Amsterdam. 

Wintergreen in West is a neighborhood initiative to green existing planters and facade gardens in Amsterdam West with plants that also retain their leaves in winter.

 

NB: one free order per person, with 1 to a maximum of 5 product-items in case of large facade gardens.

Other products on this website, which do not fall under 'Wintergreen in West', can be purchased normally.

bottom of page